Uncategorized

Wat zijn Planetoïden?

Inleiding

Planetoïden zijn stukken materie die in een baan om de Zon bewegen net zoals planeten en dwergplaneten. De term “planetoïde” betekent “kleine planeet”. Ruim 300.000 planetoïden zijn bekend waarvan de meeste zich bevinden tussen de planeten Mars en Jupiter. De meeste planetoïden zijn zo klein als stof en niet met een telescoop waarneembaar. De grootste planetoïde is ongeveer 1000 km groot.

Planetoïde of Asteroïde

In de vorige eeuwen was het niet bekend wat voor hemellichamen planetoïden waren en werden om die reden asteroïde (sterretje) genoemd. Planetoïden of asteroïden lijken namelijk als sterren aan de hemel te staan. De term asteroïde wordt nog steeds gebruikt in de Engelse literatuur en wordt bij vertalingen uit het Engels ook in het Nederlands gebruikt. Met zowel planetoïde als asteroïde wordt hetzelfde bedoeld. Probeer wel consistent te zijn in het gebruik van deze termen. Gebruik ze dus niet door elkaar.

Samenstelling

Het overgrote deel van de planetoïden bestaat uit silicaten (steenmeteorieten) en een klein deel uit ijzer en nikkel (ijzernikkelmeteorieten). Ook combinaties van deze bestaan. Omdat de planetoïden uit bruikbare materialen bestaan is het idee ontstaan om erts te winnen uit één of meerdere planetoïden.

Inslag en gevolg

De kans op een inslag van een planetoïde en de gevolgen hiervan worden bepaald door de volgende factoren:

  • Het aantal planetoïden dat in de buurt van de aardbaan komt;
  • De snelheid en massa (kinetische energie);
  • De samenstelling (hoe makkelijk verbrandbaar tijdens de tocht in de atmosfeer);
  • De grootte (wel of niet volledig verbrand tijdens de tocht in de atmosfeer).

Het risico van een mogelijke inslag op Aarde wordt uitgedrukt in de schaal van Torino. Een zware inslag kan niet alleen grote plaatselijke schade veroorzaken, maar zelfs het milieu totaal veranderen, bijvoorbeeld door grootschalige bosbranden en “impact winter” effecten door de enorme stofuitstoot in de atmosfeer. Het massaal uitsterven van diersoorten 65 miljoen jaar geleden wordt toegeschreven aan de inslag van een middelgrote planetoïde. De eerstvolgende planetoïde die een mogelijke dreiging vormt, is waarschijnlijk Apophis[4] die op 13 april 2036 onze aarde zal bereiken, en een kans van 1 op 45.000 heeft om onze planeet daadwerkelijk te raken.

* Deze informatie is gedeeltelijk afkomstig van Wikipedia en is gedeeltelijk herschreven.