Uncategorized

Venus

Inleiding

Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet binnen ons zonnestelsel en staat ongeveer twee keer zover van de zon af als Mercurius.
De planeet is vernoemd naar de Romeinse godin Venus.
Zij wordt ook wel een terrestrische planeet of Aardse planeet genoemd (dat wil zeggen dat ze bestaat uit gesteente in plaats van gassen) en heeft ongeveer dezelfde grootte, massa en samenstelling als de aarde. Alleen, Venus heeft geen magnetisch veld. Ook is elke aanwijzing waaruit zou moeten blijken dat Venus ooit een magnetisch veld zou hebben gehad verdwenen door de hoge temperatuur.

Samenstelling

De kern van Venus bestaat uit ijzer en heeft een diameter van 3000 km. Om de kern bevindt zich de mantel van gesmolten gesteente gevolgd door 50 km dikke korst.

Men gaat er over het algemeen vanuit dat de kern van Venus niet vloeibaar is omdat zij geen magnetisch veld bevat. Maar sommigen denken hier anders over. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen komen dat door de trage rotatie er geen magnetisch veld aanwezig is.

Rotatie

Venus draait in een tegenovergestelde richting dan andere planeten binnen ons zonnestelsel doen.
Uit berekeningen (zie Wikipedia) blijkt dat getijdenkrachten op de zware Venusatmosfeer gedurende miljarden jaren de oorspronkelijke rotatie kunnen hebben afgeremd en omgekeerd.
Een andere veronderstelling is dat een grote meteorietinslag voor de omgekeerde rotatie heeft gezorgd.

  • Venus voltooit elke 224,65 dagen een omloop om de zon. De excentriciteit van de baan is zeer gering, slechts 0,007, zodat de baan vrijwel een cirkel is.
  • Venus draait in 243 aardse dagen om haar as. Van alle planeten in het zonnestelsel is dit de traagste rotatie. Een siderische dag op Venus is zelfs langer dan een Venusjaar, maar vanwege de beweging van de planeet om de zon duurt een dag op het oppervlak (een synodische dag, de periode tussen twee zonsopkomsten) aanzienlijk korter: 116,75 aardse dagen. Daarmee duurt de synodische dag op Venus korter dan die op Mercurius.

Atmosfeer & Temperatuur

Binnen ons zonnestelsel heeft Venus de dichtste atmosfeer van alle lichamen. Deze atmosfeer bestaat voornamelijk uit koolstofdioxide (96 %).
Het oppervlak van Venus is vanuit de ruimte niet te zien. Dit komt omdat een dikke laag wolken van zwavelzuur de planeet omringt. De dikke atmosfeer vormt een sterk isolerende laag die voor een extreem sterk broeikaseffect zorgt. De temperatuur is daardoor gemiddeld 737 kelvin.

Venus broeikas

Oppervlak

Oude radarbeelden toonden een groot aantal kraters aan. Men ging er vanuit dat dit inslagkraters waren.
Maar Magellanbeelden toonden aan dat dit geen inslagkraters waren, maar vulkanische kraters die het oppervlak domineren. Inslagkraters werden nauwelijks gevonden. Dit betekent dat Venus nog vrij jong is. Haar leeftijd wordt geschat op maximaal 500 miljoen jaar.
“Magellan” ontdekte zelfs een aantal plaatsen waar het oppervlak veranderde over de periode van 2 jaar waarin de sonde foto’s nam.

Op Venus komen bergen, vlaktes, vulkanen en kraters voor. Zoals hierboven beschreven komen inslagkraters betrekkelijk weinig voor. Dit komt omdat de dikke atmosfeer van Venus ervoor zorgt dat de meeste meteorieten al uiteenvallen voordat ze het oppervlak bereiken.

Venus (samengevat)
Vernoemd naar Venus, de Romeinse godin
Afstand tot de zon 1,0821×108 km
Diameter 12.104 km
Massa 4,856×1024 kg
Samenstelling kern Ijzerrijk, nikkel
Temperatuur 737 Kelvin (464 °C)

* Deze informatie is gedeeltelijk afkomstig van Wikipedia / Solar Web en is gedeeltelijk herschreven.