Uncategorized

Saturnus

Saturnus is vanaf de zon gezien de zesde planeet binnen ons zonnestelsel en op Jupiter na de grootste.
Zij is vernoemd naar de Romeinse god Saturnus en wordt ook wel een Gasreus of Joviaanse planeet genoemd (een planeet die voornamelijk uit gassen bestaat).
Saturnus is de verste planeet die met het blote oog waarneembaar is.

Samenstelling

Saturnus heeft een rotsachtige kern met een temperatuur van 12 000 kelvin.
Daaromheen bevindt zich de mantel van vloeibaar metallisch waterstof, gevolgd door een laag van moleculair waterstof.
Ook Saturnus straalt (net als Jupiter) meer energie uit dan zij van de zon absorbeert (zie Kelvin-Helmholtz mechanisme).
Deze energie-uitstraling wordt versterkt door de wrijvingswarmte die vrijkomt wanneer helium in de mantel tegen waterstof botst.
De gemiddelde dichtheid van Saturnus bedraagt 0,69 kg/dl. Als enige planeet binnen ons zonnestelsel is dit kleiner dan de dichtheid van water.
Als je een bak met water zou hebben waar Saturnus in zou passen, zou de planeet blijven drijven.

Rotatie

Saturnus draait in 10 uur en 14 minuten aan de evenaar of 10 uur en 41 minuten op hogere breedtegraden om zijn as.
Door deze snelle rotatie is Saturnus naar de polen toe behoorlijk afgeplat.
Het verschil tussen diameter tussen de polen en de evenaar bedraagt bijna 10% – 108 728 km aan de polen vs. 120 536 km aan de evenaar.
De rotatie om de Zon gaat stukken langzamer. Saturnus doet daar ongeveer 30 jaar over (29,45 jaar). Er gaan bijna 25 000 Saturnusdagen in één Saturnusjaar.

Atmosfeer & Temperatuur

De atmosfeer van Saturnus bestaat hoofdzakelijk uit waterstof (93%) en helium (iets meer dan 5%).
Het resterende deel wordt ingenomen door methaan, waterdamp, ammoniak, ethaan, propaan, acetyleen en waterstoffosfide welke sporadisch voorkomen.
Op Saturnus waaien harde stormen, nabij de evenaar bereiken ze in de bovenlagen van de atmosfeer snelheden tot 500 m/s.

Het is gemiddeld 143 kelvin op Saturnus.

Oppervlak

Net als Jupiter heeft Saturnus geen vast oppervlak. Daardoor is de grens met de atmosfeer niet eenvoudig aan tegeven.
Meestal wordt de hoogte waarop de druk 1 bar bedraagt als referentiepunt genomen.

Saturnus (samengevat)
Vernoemd naar Saturnus, een god in de Romeinse mythologie
Afstand tot de zon 1,426×109 km
Diameter 120.536 (±8) km (equator) 108.728 (±20) km (polair)
Massa 5,685×1026 kg
Samenstelling kern Diwaterstof (moleculaire waterstof) en Helium
Temperatuur Gemiddeld 143 Kelvin (-130 °C)

* Deze informatie is gedeeltelijk afkomstig van Wikipedia / Sterrenkunde en is gedeeltelijk herschreven.