Uncategorized

Zon en planeten

Hieronder vindt u een overzicht van de Zon en planeten binnen ons zonnestelsel. Klik op één van de onderstaande hemellichamen om de inhoud te bekijken.


Hemellichaam Beschrijving Afstand tot de Zon Diameter Massa

Zon

De planeten binnen ons zonnestelsel draaien om een ster. Deze ster wordt de Zon genoemd. / 1,392 miljoen km 1,989×1030 kg

Mercurius

Mercurius is de dichtst bij de zon staande en tevens kleinste planeet binnen ons zonnestelsel. 57,91×106 km 4.880 km 3,302×1023 kg

Venus

Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet binnen ons zonnestelsel. 1,0821×108 km 12.104 km 4,856×1024 kg

Aarde

Aarde is vanaf de zon gezien de derde planeet binnen ons zonnestelsel. 149,6×106 km 12.756,274 km 5,9742×1024 kg

Mars

Mars is vanaf de zon gezien de vierde planeet binnen ons zonnestelsel. 2,2794×108 km 6.796 (±8) km (equator) 6.752 km (polair) 6,419×1023 kg

Jupiter

Jupiter is vanaf de zon gezien de vijfde en tevens grootste planeet binnen ons zonnestelsel. 7,7841×108 km 142.984 (±8) km (equator) 133.708 (±20) km (polair) 1,899×1027 kg

Saturnus

Saturnus is vanaf de zon gezien de zesde planeet binnen ons zonnestelsel en op Jupiter na de grootste. 1,426×109 km 120.536 (±8) km (equator) 108.728 (±20) km (polair) 5,685×1026 kg

Uranus

Uranus is vanaf de zon gezien de zevende planeet binnen ons zonnestelsel. 2,87×109 km 51.118 (±8) km (equator) 49.946 (±40) km (polair) 8,683×1025 kg

Neptunus

Neptunus is vanaf de zon gezien de achtste planeet binnen ons zonnestelsel. 4,498×109 km 49.528 (±30) km (equator) 48.684 (±60) km (polair) 1,0243×1026 kg