Uncategorized

Leven op Mars

Is er leven op Mars? Is er leven geweest? En wat verstaan we onder leven? Antwoord op deze vragen zal binnenkort gegeven worden aangezien de NASA veel onderzoek doet naar water op Mars. En water is, voor zover bekend, de eerste levensbehoefte.

Op 6 december 2006 zijn er door NASA geulen gevonden waarvan zij denken dat er ooit water doorheen heeft gestroomd. Of deze geulen door water gevormd zijn is nog niet zeker omdat lavastromen of droogijs dit ook kunnen veroorzaken. Verder werd op 1 augustus 2008 door NASA bevestigd bewijs te hebben voor het vinden van water in de Marsbodem. Er is water op Mars.

Op 26 november 2011 heeft de NASA zijn Mars Science Labratory (MSL), een rover die Curiosity genoemd wordt, gelanceerd. De Curiosity zal gebruikt worden om bodemmonsters te analyseren op het mogelijke voorkomen van leven. De landingsplaats was gekozen in de contouren van een rivierbedding en in de buurt van een vulkaan omdat daar de kans op leven het grootst wordt geacht. Op 6 augustus 2012 landde Curiosity op Mars. Curiosity stuurde op 27 september 2012 foto’s naar de Aarde waaruit bleek dat er eens op Mars water moet hebben gestroomd. Op de foto’s waren kiezelstenen te zien die op een bepaalde manier geërodeerd waren. Dit wees erop dat zij lang in stromend water hebben gelegen.

Een rivierbed op Mars waar mogelijk water doorheen heeft gestroomd:

* Deze informatie is gedeeltelijk afkomstig van Wikipedia en is gedeeltelijk herschreven.