Uncategorized

Hoe ontstaat poollicht?

Het poollicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer, en wordt vooral op hoge geografische breedtes waargenomen. Meestal wordt het poollicht waargenomen als een lichte gloed, bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht. Heel zelden ziet het poollicht er zelfs vlammend uit.

Andere benamingen zijn:

  • Noorderlicht (aurora borealis)
  • Zuiderlicht (aurora australis)

Het poollicht ontstaat door uitbarstingen van de Zon. Bij zo’n uitbarsting worden grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal in geslingerd. Het magnetisch veld van de Aarde zorgt ervoor dat de deeltjesstroom wordt afgebogen, en in de buurt van de Noord- en Zuidpool met verhoogde snelheid de atmosfeer binnendringt. Deze deeltjes bevatten veel energie, en worden in de bovenste kilometers van de atmosfeer door botsingen overgedragen op zuurstof- en stikstofatomen. Uiteindelijk komt deze energie weer vrij, en wordt op 80 tot 1000 kilometer hoogte uitgestraald als het poollicht.

De kleur van het poollicht is afhankelijk van het soort elektronen, en op wat voor atomen deze elektronen botsen. In het bovenste deel van de atmosfeer kan zuurstof groen of rood poollicht veroorzaken. Lager in de atmosfeer kunnen elektronen in combinatie met strikstofprotonen ook rood licht veroorzaken. Er bestaat ook blauw poollicht, maar dit is vrij zeldzaam. Blauw poollicht kan ontstaan doordat zonnestralen de bovenkant van het poollicht raken.

Om de elf jaar maakt de Zon een actieve periode met uitbarstingen door (Zie Zonnecyclus). In die tijd is de kans op poollicht het grootst. Wanneer zo’n uitbarsting naar de Aarde is gericht kunnen de geladen deeltjes die vrijkomen de atmosfeer van de Aarde bereiken, en poollicht veroorzaken. In Nederland wordt jaarlijks gemiddeld ongeveer zeven dagen poollicht waargenomen.

* Deze informatie is gedeeltelijk afkomstig van Wikipedia / Bommeltje.nl en is gedeeltelijk herschreven.